Arkeologiska utgrävningar

I mitten på juni kommer ni att se en grävskopa på plats vid vår fastighet på Marstrand, det gamla Turisthotellet. Detta är inte en rivningsprocess som påbörjas utan en arkeologisk utgrävning. En vanlig procedur som Länsstyrelsen kräver eftersom hela Marstrand är fornminnes förklarat och ett riksintresse. Någon gång i vecka 25, troligtvis den 20-23 juni kommer Bohusläns museum att vara på plats för att genomföra den arkeologiska utgrävningen.


”En utgrävning handlar mycket om att tidsmässigt sortera alla synliga ”händelser” i form av eldstäder, avfallsgropar, jordlager m.m. och tolka hur dessa hänger ihop för att förstå vad man sysslat med på plasten under olika tider.
” Mer information finns att läsa på Riksantikvarieämbetet http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/arkeologi/

För mer information och frågor kontakta oss på info@aktuelltomoscars.se

Kommentera