Bevarade skatter från Oscars

Vi hoppas att sommaren passerat i behaglig takt och bjudit på sol och många härliga stunder. På Marstrand har vårt arbete med Oscars fortsatt och gått in i en rad nya och spännande faser.

För att verkligen kunna ta med oss historien in i framtiden är vi måna om att bevara så mycket vi kan från de gamla fastigheterna. Under våren och sommaren har byggnaderna tömts på lösa möbler och andra karaktäristiska föremål som bär på själen av det gamla Turisthotellet och Oscars. Vi har tagit tillvara på vackra tavlor, armaturer och möbler som kommoder, bord och stolar. Även fasta snickeridetaljer som spegeldörrar och snidade karmar har plockats ner. Dessutom har en skatt på hela 12 lådor av vackert porslin som troget tjänstgjort i lokalerna under många år bevarats. Alla föremål ska nu rengöras och saneras, så att de sedan återigen kan inspirera, upplevas och användas som de en gång var avsedda.