Bevarade skatter från Oscars

Vi hoppas att sommaren passerat i behaglig takt och bjudit på sol och många härliga stunder. På Marstrand har vårt arbete med Oscars fortsatt och gått in i en rad nya och spännande faser.

För att kunna ta med oss historien in i framtiden är vi måna om att lära oss så mycket som möjligt av de tidigare fastigheterna. Under våren och sommaren har byggnaderna tömts på lösa möbler och andra karaktäristiska föremål som bär på själen av det gamla Turisthotellet och Oscars. Vi har stött på vackra tavlor, armaturer och möbler som kommoder, bord och stolar. Även fasta snickeridetaljer som spegeldörrar och snidade karmar har plockats ner. Dessutom har en skatt på hela 12 lådor av vackert porslin som troget tjänstgjort i lokalerna under många år tagits om hand. Nu återstår att se om objekten kan komma till användning i det framtida Kvarter Oscars, eller om de lämnas vidare för att skänka glädje någon annanstans.