Beviljat rivningslov för Oscars

Den 15 februari beviljade Kungälvs kommun rivningslovet för Oscars på Marstrand. Rivningslovet är en viktig del i vår process att uppföra ett 20-tal nya bostäder på platsen.

På Ernst Rosén ser vi mycket positivt på det beviljade rivningslovet. Detta gör att planerna för nya bostäder på platsen nu kan fortsätta. Vi har ägt fastigheten sedan 2004 och redan innan dess var byggnaderna i ett så pass dåligt skick att de inte gick att bevara. Efter rivningen vill vi återuppföra byggnader som speglar historien med ett 20-tal nya bostäder och en publik del i markplan.

När rivningen av fastigheten skall ske är en fråga som det nu planeras för, och det kommer att ske i samråd med Kungälvs kommun.

 

Läs pressmeddelande