Brev till grannfastigheter i april

Arbetet börjar gå mot sitt slut

Vi närmar oss slutat av rivningen och allt går enligt tidsplan. Vi beräknar att vara klara med städning och avveckling till slutet av maj. Innan allt är klart kommer bilning av betongplattor och källare att ske med start under vecka 15–16 och att det kan låta mer än vanligt från arbetsplatsen. Arbetet görs för att arkeologerna skall kunna utföra kompletterande undersökningar.

Framkomlighet under pågående arbete
Arbetsområdet kring Oscars, vilket även omfattar delar av intilliggande gator och grönytor, kommer att vara inhägnat. Gatorna kommer att vara tillgängliga för både fotgängare och bilister men vi vill uppmana till större försiktighet då även arbetsfordon stundtals behöver nyttja dessa gator. Detta gäller även Hamnvägen mellan färjeläget och den södra piren vid småbåtshamnen då dessa kommer att fungera som ut- och inlastningshamnar. Arbetstiderna är vardagar mellan klockan 07-18. Vi vill även påminna om att en arbetsplats kan vara extra intressant för barn, därför vi ber er att uppmärksamma detta.

Vad blir nästa steg?
Efter rivningen kommer området fortsatt vara inhägnat, men grönytor och gator kommer att återställas. Vi avvaktar besked innan vi fortsätter med projektering av framtidens Oscars då detaljplanen är överklagad.

Vid frågor
Kontaktperson hos Ernst Rosén är Johan Söderqvist. Det går bra att kontakta Johan vid frågor kring arbetet via johan.soderqvist@ernstrosen.se eller via hans mobil 0708-20 02 30. Mer information kring Oscars finns att läsa på www.oscars.se