Brev till grannfastigheter i februari

Materialtransporter med färjan Nisse
Rivningsarbetet kring Oscars följer tidsplanen och under vecka 9 börjar materialtransporterna från Marstrand. Materialtransporterna är sedan inplanerade att ske en dag i veckan fram till vecka 16 enligt tidsplan. Transporterna sker med färjan Nisse från den södra piren vid småbåtshamnen. Vi uppmanar till att vara extra uppmärksamma då arbetsfordon kommer nyttja gatorna omkring Oscars under dessa veckor mer än vanligt.

Vi vill redan nu berätta att bilning av betongplattor är inplanerat att ske under vecka 16 och att det kan låta mer än vanligt från arbetsplatsen. Bilning sker av betongplattor och källare för att arkeologerna skall kunna utföra undersökningar.

Framkomlighet under pågående arbete
Arbetsområdet kring Oscars, vilket även omfattar delar av intilliggande gator och grönytor, kommer att vara inhägnat. Gatorna kommer att vara tillgängliga för både fotgängare och bilister men vi vill uppmana till större försiktighet då även arbetsfordon stundtals behöver nyttja dessa gator. Detta gäller även Hamnvägen mellan färjeläget och den södra piren vid småbåtshamnen då dessa kommer att fungera som ut- och inlastningshamnar. Arbetstiderna är vardagar mellan klockan 07-18. Vi vill även påminna om att en arbetsplats kan vara extra intressant för barn, därför vi ber er att uppmärksamma detta.

Vid frågor
Kontaktperson hos Ernst Rosén är Johan Söderqvist. Det går bra att kontakta Johan vid frågor kring arbetet via johan.soderqvist@ernstrosen.se eller via hans mobil 0708-20 02 30. Mer information kring Oscars finns att läsa på www.oscars.se