Brev till grannfastigheter i januari

Etableringsarbetet och det förberedande arbetet inför rivningen har pågått sedan i början av januari och det följer tidsplanen. I början av vecka 6 transporteras en grävmaskin ut till arbetsområdet på Marstrand och senare tillkommer även ytterligare en maskin. Uttransporterna av material kommer i första hand att göras med färjan Nisse.

Framkomlighet under pågående arbete
Arbetsområdet kring Oscars, vilket även omfattar delar av intilliggande gator och grönytor, kommer att vara inhägnat. Gatorna kommer att vara tillgängliga för både fotgängare och bilister men vi vill uppmana till större försiktighet då även arbetsfordon stundtals behöver nyttja dessa gator. Detta gäller även Hamnvägen mellan färjeläget och den södra piren vid småbåtshamnen då dessa kommer att fungera som ut- och inlastningshamnar. Arbetstiderna är vardagar mellan klockan 07-18. Vi vill även påminna om att en arbetsplats kan vara extra intressant för barn, därför vi ber er att uppmärksamma detta.

Vid frågor
Kontaktperson hos Ernst Rosén är Johan Söderqvist. Det går bra att kontakta Johan vid frågor kring arbetet via johan.soderqvist@ernstrosen.se eller via hans mobil 0708-20 02 30.