Category / Uncategorized

  Loading posts...
 • Brev till grannfastigheter i juli

  Man sa det redan 1897 och nu säger vi det igen: Snart påbörjas bygget av Oscars. Det händer saker på Marstrandskajen. Tomten där Kvarter Oscars ska byggas är i princip helt rensad och redo för nästa fas i processen. Men först tar vi en välförtjänt paus och gör ett uppehåll under sommaren. Därefter ska ett…

 • Brev till grannfastigheter i april

  Arbetet börjar gå mot sitt slut Vi närmar oss slutat av rivningen och allt går enligt tidsplan. Vi beräknar att vara klara med städning och avveckling till slutet av maj. Innan allt är klart kommer bilning av betongplattor och källare att ske med start under vecka 15–16 och att det kan låta mer än vanligt…

 • Brev till grannfastigheter i februari

  Materialtransporter med färjan Nisse Rivningsarbetet kring Oscars följer tidsplanen och under vecka 9 börjar materialtransporterna från Marstrand. Materialtransporterna är sedan inplanerade att ske en dag i veckan fram till vecka 16 enligt tidsplan. Transporterna sker med färjan Nisse från den södra piren vid småbåtshamnen. Vi uppmanar till att vara extra uppmärksamma då arbetsfordon kommer nyttja…

 • Brev till grannfastigheter i januari

  Etableringsarbetet och det förberedande arbetet inför rivningen har pågått sedan i början av januari och det följer tidsplanen. I början av vecka 6 transporteras en grävmaskin ut till arbetsområdet på Marstrand och senare tillkommer även ytterligare en maskin. Uttransporterna av material kommer i första hand att göras med färjan Nisse. Framkomlighet under pågående arbete Arbetsområdet kring…

 • Rivningslovet har vunnit laga kraft

  I februari kunde vi berätta att det rivningslov som Ernst Rosén sökt hos kommunen hade beviljats, och den 23 mars vann detta beslut laga kraft utan någon överklagan. Detta betyder att vi nu får lov att riva enligt den plan vi ansökte om och resan mot att omvandla Turisthotellet-Oscars till bostäder kan fortsätta framåt.  …