Category / Uncategorized

    Loading posts...
  • Rivningslovet har vunnit laga kraft

    I februari kunde vi berätta att det rivningslov som Ernst Rosén sökt hos kommunen hade beviljats, och den 23 mars vann detta beslut laga kraft utan någon överklagan. Detta betyder att vi…