Category / Uncategorized

    Loading posts...
  • Brev till grannfastigheter i januari

    Etableringsarbetet och det förberedande arbetet inför rivningen har pågått sedan i början av januari och det följer tidsplanen. I början av vecka 6 transporteras en grävmaskin ut till arbetsområdet på Marstrand och…

  • Rivningslovet har vunnit laga kraft

    I februari kunde vi berätta att det rivningslov som Ernst Rosén sökt hos kommunen hade beviljats, och den 23 mars vann detta beslut laga kraft utan någon överklagan. Detta betyder att vi…