Ett steg närmre framtidens Oscars

I mars 2018 vann rivningslovet laga kraft och under hösten har vi arbetat med förberedelser som tillhör rivningen. Med hänsyn tagen till julen och aktiviteter kring denna högtid har vi planerat att starta arbetet efter årsskiftet. Rivningen är planerad att påbörjas under januari för att vara klar till sommaren 2019. I anslutning till arbetet kommer vi även att utföra en kompletterande arkeologisk undersökning.

Arbetet inleds med att vi demonterar vissa fönster. Fönstren kommer att renoveras för att sedan återanvändas i framtidens Oscars. Framtidens Oscars som vi återigen vill ska bli ett landmärke på ön. Tidigare under året har vi tagit tillvara på karaktäristiska föremål så som tavlor, snickeridetaljer och spegeldörrar.

Nu avvaktar vi besked innan vi fortsätter med fortsatt projektering då antagen detaljplan är överklagad.