Framtidens Oscars

Tillsammans med arkitekt Ulla Antonsson på White Arkitekter har vi tagit fram ett genomarbetat förslag för Oscars. Ulla Antonsson är välkänd för flera väl genomförda förnyelser av känslig bebyggelse, bl.a. den prisbelönade restaureringen av Hagabadet och förnyelsen av Landsarkivet i Göteborg. Ernst Rosén har lång erfarenhet av att varsamt restaurera gamla fastigheter, bl.a. Villa Beyer i Göteborg och Nääs Fabriker i Alingsås.

Resultatet med Oscars kommer att bli det bästa av två världar – nytt och välbyggt, men med ett välbekant ansikte. Fasaderna mot Hamngatan kommer att upplevas som en del av det klassiska Marstrand, den bild som besökare älskar.

Förslaget bygger på en strategi där delar av bebyggelsen restaureras/rekonstrueras till originalskick och övriga kvarteret nybyggs i en passande stil med träbyggnader som stilmässigt är fast förankrade i Marstrands varierade bebyggelsehistoria. Kärnan i förslaget är ett drygt 20-tal nya bostadsrätter anpassade för helårsboende, samt en publik del i Oscars markplan.

Tidstypisk fasad

Den mest omfattande delen i förslaget svarar för det mest omdiskuterade i tidigare debatter, nämligen den tidstypiska fasaden på Oscars. Fasaden ska restaureras till originalskick i ett minutiöst arbete där man varsamt plockar isär hela fronten i sina beståndsdelar. Vi behåller det material som går att återanvända och med traditionella metoder nytillverkar det som måste ersättas.

Bakom den nygamla fasaden och i resten av kvarteret anläggs hållbara byggnader som uppförs med modern träteknik och effektiva energilösningar i en stil som är uppenbart ny och samtidigt anknyter till de karaktärsdrag som framhålls som särskilt viktiga för riksintresset.

Vad vill du se i markplan?

Kanske ett bageri, segelmakeri eller kafferosteri? Lokalen på markplan kommer att bli en yta, öppen för alla. Vi är angelägna av vad ni som invånare eller besökare på Marstrand vill ha i lokalen. Bidra med dina idéer!

Bidra till idélådan

Bo i en unik lägenhet i historiska fastigheter

Oscars bostadsrätter kommer att bli unika lägenheter med hög kvalitet. Med varsamhet tar vi Oscars spännande historia in i framtiden. Slutproduktionen kommer bli fantastiska och unika bostäder i en fastighet som återigen blir ett landmärke på Marstrand.

Gör din intresseanmälan