Historien om Oscars

1800-talet

Det var ångfartygens genombrott i mitten av artonhundratalet som banade väg för en ny storhetstid på Marstrand. Det lilla isolerade fiskesamhället gick plötsligt att nå inom några timmar från Göteborg – i stället för ett halvt dygns resa.

Ganska snart blev Marstrand ett populärt resmål för den tidens välbeställda, grosshandlare, läkare, fabrikörer och andra som hade råd att resa för nöjes skull.

Turismen växte år för år, och investeringar gjordes i societetshus, kallbadhus och hotell på Marstrand. I mitten av förrförra seklet hade Marstrand utvecklats till Sveriges svar på franska rivieran, en tummelplats för samhällets toppskikt.

1900-talet

Även självaste kungen lockades till Marstrand. Med Oscar II som banérförare blev Marstrand landets sommarhuvudstad mellan 1887-1907. Marstrand växte snabbt och så det knakade, och blev på kort tid västkustens självklara evenemangscentrum. Men var skulle besökarna bo?

Lösningen blev det stiliga Turisthotellet, som byggdes och invigdes 1899 med 20 rum och 600 kvadratmeter restaurang- och dansutrymmen. Som mest arbetade 120 personer på hotellet och restaurangen.

Men storhetstiden blev kort. Redan i mitten av 1900-talet hade bilismen ändrat förutsättningarna för turismnäringen. Nya motell och campingplatser lockade stora mängder besökare till överkomliga priser. På Marstrand vek turismen. Och befolkningen minskade. Inte minst till följd av att ungdomar flyttade till Göteborg eller Kungälv i jakt på arbete.

Det vikande underlaget gjorde att Turisthotellet gjorde allt färre investeringar i byggnaden och verksamheten. Redan på 1940-talet började förfallet bli synligt. Duschar och toaletter blev aldrig installerade. Huset som byggdes för att användas under tre sommarmånader hade ingen isolering eller värme, och tog rejält med stryk av väder och vind.

Det accelererande förfallet gjorde det omöjligt att finansiera några renoveringar. Ägarna slutade med hotelldrift och gick över till enklare pensionatsverksamhet med långtidsuthyrning. Sprickorna i taket lagades med silvertejp, och hink på hink placerades på vinden för att fånga upp inträngande regnvatten.

Till slut återstod bara ett bedagat hus, som visserligen såg charmerande ut på håll men vid närmare granskning visade sig vara ett ruckel.

2000-talet

År 2004 förvärvade Ernst Rosén fastigheten Marstrand 73:3, som alltså består av det gamla Turisthotellet och tidigare nöjeslokalerna under namnet Oscars.

2005 ansökte vi om rivningslov och förklarade vår ambition att bygga bostäder. Målet var, och är fortfarande, att locka fler fastboende till Marstrand.

Det visade sig att de följande åren inte skulle gå så smärtfritt som vi hade hoppats på. Efter det att vi köpte huset och ansökte om rivningslov valsade frågan om fastighetens framtid runt mellan olika instanser. I den befintliga detaljplanen står det att fastigheten ska användas till hotellverksamhet.

Tekniska, antikvariska, ekonomiska och hotellutredningar genomfördes. Den första utredningen gjordes på uppdrag av Ernst Rosén. Den andra gjordes på uppdrag av Kungälvs kommun och Länsstyrelsen. Båda utredningarna gav samma utfall, att det skulle vara svårt att få lönsamhet i att bedriva hotellverksamhet.

Starka känslor och nostalgiska drömmar

Parallellt med de formella turerna bedrev flera aktörer opinion i frågan. Många har haft en negativ inställning till Ernst Roséns planer på bostäder och aktörerna har velat behålla Oscars som det en gång var. De känslor som Oscars skapar och minnena från förr får man respektera. Men att behålla huset som det en gång varit var i stort sett en omöjlighet från det att Ernst Rosén köpte fastigheten. Husets var redan då i väldigt dåligt skick.

Jan Jörnmark är författare och docent vid Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och känd för sin dokumentation av övergivna platser. På sin hemsida formulerade han sig kring opinionsfrågan när det gäller Oscars:

”Problemet med många bevarandeopinioner ligger nog ofta i att man inte har en rimlig uppfattning om hur långt avståndet är mellan nostalgiska drömmar om det som en gång var och den långsamt bortruttnande verkligheten”.

Nu tar vi Oscars in i framtiden

Den ”långsamt bortruttnande verkligheten” har gjort sig påmind för varje år som Ernst Rosén drivit detaljplansfrågan. Vi vill påstå att vi, som fastighetsägare, Kungälvs kommun och Länsstyrelsen tillsammans bär ansvaret för det förfall som Oscars har fått gå igenom. Men det som har varit har varit. Historien är redan skriven och nu vill vi börja på en ny.

Trots att det gått drygt ett årtionde sedan Ernst Rosén köpte fastigheten vågar vi nu säga att vi kommit längre i processen än vad vi gjort någon gång tidigare. Nu väntar vi med spänning på att komma fram till ett avgörande beslut, där Marstrands framtid tillåts ta avstamp i vår egen tid. Med respekt för historien vill nu ta Oscars in i framtiden.

Vad vill du se i markplan?

Kanske ett bageri, segelmakeri eller kafferosteri? Lokalen på markplan kommer att bli en yta, öppen för alla. Vi är angelägna av vad ni som invånare eller besökare på Marstrand vill ha i lokalen. Bidra med dina idéer!

Bidra till idélådan

Bo i en unik lägenhet i historiska fastigheter

Oscars bostadsrätter kommer att bli unika lägenheter med hög kvalitet. Med varsamhet tar vi Oscars spännande historia in i framtiden. Slutproduktionen kommer bli fantastiska och unika bostäder i en fastighet som återigen blir ett landmärke på Marstrand.

Gör din intresseanmälan