Nu renoverar vi våra fönster!

Vårt arbete med att omvandla Turisthotellet-Oscars till bostäder fortsätter. Härnäst kommer vi att montera ner fönster från Oscarshuset. Dessa skall renoveras för att kunna användas i de framtida byggnaderna.

Turisthotellet-Oscars är en stor del av den klassiska Marstrandsvyn. Byggnaderna är som bekant bortom räddning och därför är det extra viktigt för oss att ta tillvara på så mycket vi kan när projektet går vidare in i nya faser. De stora, vackra fönsterpartierna i Oscarshusets festlokaler är en utpräglad del av Marstrands hamnpromenad och dessa vill vi självklart bevara.

Den 27 mars inleder vi arbetet och plockar varsamt ner fönsterna med hjälp av snickare. Dessa kommer sedan att fraktas till en skicklig fönsterrenoverare som med van hand ska ta sig an uppgiften. Det är ett riktigt hantverk att renovera gamla fönster och det kommer att ta sin tid att återställa dem till ursprungligt skick.