Om Ernst Rosén

Ernst Rosén äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Alingsås och Lerum.

Företagscentret Nääs Fabriker (riksintresse) utmärker sig i beståndet, bland annat genom det unika Nääs Fabriker Hotell & Restaurang. Ernst Rosén bedriver också byggverksamhet genom Flodéns AB.

Tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB äger Ernst Rosén även Aranäs AB, den enskilt största fastighetsägaren i Kungsbacka.

Ernst Rosén bedriver och utvecklar verksamheter för långsiktig avkastning och kundnöjdhet. Mod och kreativitet ska inte bara genomsyra fastighetsförvaltningen, utan även engagemanget i den investeringsverksamhet som bolaget bedriver.

Ernst Rosén äger totalt ett 100-tal fastigheter, varav ett 40-tal genom Aranäs som ägs till 50 procent. För Ernst Rosén representerar fastigheterna ett uppskattat värde om 4,9 Mdr. Bolaget har varit verksamt i branschen i 60 år och är idag ett stabilt familjeföretag i fjärde generation.

www.ernstrosen.se

er_logo