Rivningslovet har vunnit laga kraft

I februari kunde vi berätta att det rivningslov som Ernst Rosén sökt hos kommunen hade beviljats, och den 23 mars vann detta beslut laga kraft utan någon överklagan. Detta betyder att vi nu får lov att riva enligt den plan vi ansökte om och resan mot att omvandla Turisthotellet-Oscars till bostäder kan fortsätta framåt.

 

För att inte störa verksamheter som drar igång under våren, sommargäster och marstrandsbor väljer vi att inleda rivningen först till hösten. Det innebär att vi även avvaktar med den planerade demonteringen av fönster som vi tidigare kommunicerat och låter Oscarshuset behålla sina fönsterpartier under sommaren.