Många undrar var ärendet Oscars befinner sig i processen just nu och vad nästa steg är.

Just nu befinner sig Oscars i ett så kallat Plansamråd som betyder att de utredningar som krävs görs och ett konkret och detaljerat planförslag tas fram. Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 8 december 2015- 2 februari 2016 i Stadshusets entré Ytterbyvägen 2, Kungälv och på Marstrands bibliotek under gällande öppettider.

Synpunkter ska ha inkommit till Kungälvs kommun senast den 2 februari 2016.

All information och en bra förklaring över processen, från idé till spadtag, med alla dokument och möjlighet att lämna synpunkter hittar du här.